Member Societies
Armenia
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
-- CLICK FOR ALL RECORDS--

Poland

Polish Physiological Society

Web site: http://ptf.krakow.pl/index_en.html 

President
Prof. Dr. Stanisław Okrasa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. M. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn-Kortowo
e-mail: stanislaw.okrasa@uwm.edu.pl

Vice-President (FEPS Representative)
Prof. Dr. Marian Levandowski
Jagiellonian University
Institute of Zoology
Department of Animal Physiology 
9 Gronostajowa Street 30-387 Cracow, Poland
e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl
Phone: +48 12 664 53 73

Secretary General
Dr. Zbigniew Sliwowski
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: AgaZS@poczta.fm

Treasurer
Prof. Dr. Sławomir Kwiecian
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
e-mail: skwiecien@cm-uj.krakow.pl