Member Societies
Armenia
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
-- CLICK FOR ALL RECORDS--

Germany

Deutsche Physiologische Gesellschaft

www.physiologische-gesellschaft.de

721 members


President
 
Prof. Dr. Stefan Gründer
Institute for Physiology
Medizinische Fakultät der RWTH Aachen
Pauwelsstr. 30
D-52074 Aachen
Tel.: 0241 80 88800
e-mail: sgruender@ukaachen.de

 

Secretary General
Prof. Dr. med. Ralf Brandes
Institut für Kardiovaskuläre Physiologie
Klinikum der J.W.Goethe Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt
Tel.: 069-6301-6049
Fax: 069-6301-7668
e-mail: dpg@zphys1.uni-frankfurt.de


FEPS Delegate

Prof. Dr. med. Dörthe Katschinski
Institut für Herz- und Kreislaufphysiologie
Universitätsmedizin Göttingen
Humboldtallee 23
37073 Göttingen
Tel.: 0551 399778
Fax: 0551 395895
E-Mail: doerthe.katschinski@med.uni-goettingen.de